הצעות למתן שירותים בנושא שכר

חברת‭ ‬שחק‭ ‬המומחים‭ ‬לשכר ‭)‬ובשמה‭ ‬הקודם‭ ‬‮–‬‭ ‬שחק,‭ ‬שחר‭ ‬חדש‭ ‬תכנון‭ ‬ובקרה‭ ‬בע‭"‬מ) ‬מספקת‭ ‬מגוון‭ ‬שירותים‭ ‬מקצועיים‭ ‬בתחום‭ ‬השכר‭ ‬לרשויות‭ ‬מקומיות‭ ‬תוך‭ ‬עמידה‭ ‬על‭ ‬איכות‭ ‬השירות‭, ‬עדכניותו‭ ‬ומהירות‭ ‬המענה‭ ‬ללקוחותיה‭ ‬הרבים‭.‬

1. חטיבה ‬מוניציפאלית

חברתנו‭ ‬מעניקה‭ ‬ייעוץ‭ ‬בכול‭ ‬הקשור‭ ‬בביקורת‭ ‬שכר‭ ‬יזומה‭ ‬או‭ ‬לאחר‭ ‬ביקורת‭ ‬מטעם‭ ‬יחידת‭ ‬האכיפה‭ ‬במשרד‭ ‬האוצר‭, ‬תנאי‭ ‬העסקת‭ ‬עובדים‭ ‬ואופן‭ ‬תשלום‭ ‬שכרם‭ ‬בהתאם‭ ‬להוראות‭ ‬החוק‭, ‬חוקת‭ ‬העבודה‭ ‬לעובדי‭ ‬הרשויות‭ ‬המקומיות‭, ‬אוגדן‭ ‬תנאי‭ ‬השירות‭, ‬הסכם‭ ‬השכר מיום‬‭ ‬03‭ ‬במרץ‭ ‬1999‭ ‬והסכמים‭ ‬קיבוציים‭ ‬נוספים‭, ‬חוזרי‭ ‬מנכל‭ ‬משרד‭ ‬הפנים‭, ‬חוזרי‭ ‬הממונה‭ ‬על‭ ‬השכר‭ ‬וחוזרים‭ ‬מטעם‭ ‬מרכז‭ ‬שלטון‭ ‬מקומי‭. ‬כמו‭ ‬כן‭, ‬חברתנו‭ ‬מעניקה‭ ‬ליווי‭ ‬בהכנת‭ ‬תוכנית‭ ‬התייעלות‭ ‬והבראה‭, ‬עריכת‭ ‬הדמיות‭ ‬שכר‭ ‬לעובדים‭, ‬חישובי‭ ‬פרישה‭, ‬הכנת‭ ‬חוות‭ ‬דעת‭ ‬מקצועיות, חוות דעת מומחה‭, ‬תחשיבי‭ ‬שכר‭, ‬חישוב‭ ‬הפרשים‭ ‬להשבה‭ ‬בכול‭ ‬הקשור‭ ‬לתביעות‭ ‬עובדים‭ ‬בנושא‭ ‬שכר‭ ‬וליווי‭ ‬מול‭ ‬משרדי‭ ‬הפנים‭ ‬והאוצר‭‭.‬

2. מחלקת תאגידים עירוניים

סעיף ‭29)‬א)‭ ‬לחוק‭ ‬יסודות‭ ‬התקציב‭ ‬קובע‭ ‬שגוף‭ ‬מתוקצב‭ ‬או‭ ‬גוף‭ ‬נתמך‭ ‬לא‭ ‬יסכים‭ ‬על‭ ‬שינויים‭ ‬בשכר‭ ‬ולא‭ ‬ינהיג‭ ‬שינויים‭ ‬או‭ ‬הטבות‭ ‬כאמור‭, ‬אלא‭ ‬בהתאם‭ ‬למה‭ ‬שהוסכם‭ ‬או‭ ‬הונהג‭ ‬לגבי‭ ‬כלל‭ ‬עובדי‭ ‬המדינה‭ ‬או‭ ‬באישורו‭ ‬של‭ ‬שר‭ ‬האוצר‭. ‬במסגרת‭ ‬סמכותו‭ ‬מתוקף‭ ‬סעיף‭ ‬זה‭, ‬פועל‭ ‬הממונה‭ ‬על‭ ‬השכר‭ ‬במשרד‭ ‬האוצר‭ ‬הן‭ ‬כנגד‭ ‬עובדים‭ ‬החורגים‭ ‬בשכרם‭, ‬והן‭ ‬כנגד‭ ‬בעלי‭ ‬תפקידים‭ ‬בכירים‭ ‬אשר‭ ‬אישרו‭ ‬חריגות‭ ‬אלה‭. ‬זאת‭ ‬ועוד‭, ‬משרד‭ ‬הפנים‭ ‬הנהיג‭ ‬נוהל‭ ‬חיוב‭ ‬אישי‭ ‬שחל‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬משרת‭ ‬ציבור‭ ‬שעשה‭ ‬שימוש‭ ‬בלתי‭ ‬חוקי‭ ‬בכספי‭ ‬הציבור‭. ‬ביקורת‭ ‬ואכיפה‭ ‬עצמית‭ ‬עשויות‭ ‬למנוע‭ ‬מעובדי‭ ‬ובכירי‭ ‬העירייה‭ ‬המקומית‭ ‬את‭ ‬עוגמת‭ ‬הנפש‭ ‬והתוצאות‭ ‬השליליות‭ ‬של‭ ‬תהליך‭ ‬אכיפה‭ ‬חיצוני‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬מי‭ ‬מן‭ ‬הגורמים‭ ‬אשר‭ ‬נמנו‭ ‬לעיל‭.  ‬בנוסף‭, ‬במסגרת‭ ‬הביקורת‭ ‬חברתנו‭ ‬בודקת‭ ‬כי‭ ‬העובדים‭ ‬מקבלים‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬רכיבי‭ ‬השכר‭ ‬ותוספות‭ ‬השכר‭ ‬להם‭ ‬הם‭ ‬זכאים‭ ‬מתוקף‭ ‬תפקידם‭ ‬וכי‭ ‬לא‭ ‬נגרעת‭ ‬מהם‭ ‬תוספת‭ ‬כלשהי‭ ‬שהם‭ ‬זכאים‭ ‬לה‭.‬

3. המחלקה לשירותי בודק שכר מוסמך

1. חברת שחק עורכת בדיקות שכר על קבלני שירותים בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה על קבלני שירותים.  החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב - 2011,  קובע כי למזמין השירות תהא הגנה טובה בתביעה אזרחית ופלילית של עובד קבלן אם הוכיח כי ערך בדיקות של בודק שכר מוסמך, ופעל עפ"י הוראות החוק בנוגע לממצאי דוח בודק השכר.

הבדיקות נערכות בהתאם להוראות החוק וטיוטת התקנות. במסגרת הבדיקה , החברה בודקת את תשלום כלל רכיבי השכר,  טופס ההודעה לעובד, התנאים הסוציאליים ושאר הנתונים הנדרשים לבדיקה בהתאם להוראות החוק וטיוטת התקנות, לאחר השלמת הביקורת, מופק דוח מפורט למזמין השירות.

2. שירותי אישור "בודק שכר מוסמך" - חברת שחק מעסיקה רואות חשבון בעלות תעודות של "בודק שכר מוסמך".

משרד העבודה והרווחה עורך ביקורות שוטפות אצל מעסיקים שונים, במהלכם נבדקת תקינות העסקת העובדים ותשלום שכרם בהתאם להוראות החוק. במקרה בו נמצאו הפרות, עלול המעסיק לקבל התראה מינהלית או עיצום כספי ממשרד העבודה. לצורך ביטול או הקלת ההתראה או העיצום, נדרש המעסיק להגיש למשרד העבודה אישור בודק שכר מוסמך המאשר כי הליקויים שנמצאו בביקורת משרד העבודה תוקנו.

חברת שחק מספקת מגוון שירותים נוספים בתחום בקרת השכר, ביניהם: עריכת ביקורות שכר רוחביות וספציפיות לנושא מסוים לבקשת הלקוחות, תמחור מכרזים, עריכת תחשיבי עלות למזמין השירות טרום המכרז ולאחריו, חישוב עלות מעסיק לשעה, תחשיב סיום העסקה ותחשיבים נוספים. כמו כן, מפעילה חברת שחק מוקד שירות למתן מענה לקריאות ו/או תלונות לעובדי קבלן השירות, הכולל מענה לתלונת העובד, בדיקת תלושי שכר ומסמכים נלווים, ככל שיידרשו, והפקת דו"ח מפורט בהתאם.

4.  מחלקת חשבות שכר - חדש

לאחר‭ ‬קבלת‭ ‬מספר‭ ‬לא‭ ‬מבוטל‭ ‬של‭ ‬פניות‭ ‬מגופים‭ ‬שונים‭, ‬להכנסת‭ ‬שירות‭ ‬נוסף‭ ‬לחברת‭ ‬שחק‭, ‬הכולל‭   ‬הכנת‭ ‬משכורת‭ ‬לעובדים‭, ‬החלטנו‭ ‬לפתוח‭ ‬מחלקת‭ ‬חשבות‭ ‬שכר‭ ‬ולערוך‭ ‬חישובי‭ ‬משכורת‭ ‬ללקוחות‭ ‬פרטיים‭ ‬‮–‬‭ ‬עסקים‭ ‬וחברות‭, ‬מתוקצבים‭ ‬ונתמכים‭, ‬ובכלל‭ ‬זה‭ ‬‮–‬‭ ‬עובדי‭ ‬הוראה‭, ‬סייעות‭, ‬מועצות‭ ‬דתיות‭ ‬ודירוגים‭ ‬נוספים‭ ‬שונים‭.‬