מאמרים

העסקת נהגים במועצות אזוריות

רו"ח מיכל לוי ישוביוף - מנהלת החטיבה המקצועית

19 במאי 2019

ביום 10 באפריל 2019 נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז שלטון מקומי, שלש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות שהעניק מספר תוספות שכר לעובדי הרשויות המקומיות.

בין היתר, נקבע בהסכם מתן תוספת ענפית בשיעור של 10%, רטרואקטיבית מחודש ינואר 2019, לנהגי אוטובוסים ובעלי תפקידים כמפורט בסעיף 4 לנספח מיום 09 בינואר 2013 להסכם הקיבוצי משנת 1985.

(בעלי התפקידים הם: מנהל מחלקת תחבורה, נהג, סדרן וקצין בטיחות כמוגדר בהסכם הנ"ל).

 

תוספת ענפית זו, מצטרפת לשורה של הטבות שנקבעו לנהגי אוטובוסים ולתפקידים נוספים הקשורים בתחבורה, בהסכמים הקיבוציים הקודמים – הסכם קיבוצי משנת 1985, ונספח להסכם הקיבוצי מיום 09 בינואר 2013.

להלן חלק מההטבות בשכר שנקבעו עבורם:

  • מתן תוספת נהגים במועצות אזוריות בשיעור של 20% מהשכר המשולב.

  • זכאות לדמי כלכלה עבור כל יום בו הועסקו בשיעור של 75% מתעריף אש"ל ארוחת צהרים.

  • תוספת פיצול בשיעור של עד 15% לעובדים המועסקים בפיצול, בהתאם למספר ימי העסקתם בפיצול.

  • תוספת נהיגה – תוספת שקלית המשולמת לפי ימי נהיגה בפועל כנהג.

  • תוספת משמרת שניה בשיעור של 20%.

  • ביגוד כפול

  • תשלום עבור עידוד נהיגה זהירה

  • ועוד

 

כמו כן, בהסכם הקיבוצי מיום 10 באפריל 2019 הוסכם על תשלום מענק חד פעמי בסך של 2,000₪ בהתאם לעמידה בתנאים המפורטים בהסכם, וכן קיצור פז"מ במעבר מדרגה 7 ל-8 לשנה אחת בלבד במקום 2 שנות המתנה בין דרגה לדרגה כמקובל עבור יתר עובדי הרשות בדרגות אלו.

 

חברת שחק מלווה מועצות אזוריות רבות בנושא שכר וכוח אדם. מבדיקה שנערכה על ידנו עולה כי במספר לא מבוטל של מועצות אזוריות, מועסקים נהגי האוטובוסים בשעות נוספות העולות על המותר בחוק שעות עבודה ומנוחה.

חברת שחק ערכה למספר מועצות אזוריות תחשיבי עלות לבדיקת אפשרות להעסקת נהגי האוטובוסים ברציפות או בפיצול – בהתאם לצורכי המערכת בכול רשות מקומית, ובמטרה להעסיק את הנהגים בהתאם להוראות החוק וההסכמים הקיבוציים.

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לעריכת ביקורת שכר של הנהגים במועצות האזוריות ולבחינה כי המועצה עומדת בהוראות החוק ובהוראות ההסכמים הקיבוציים החלים בעניינם.