מאמרים

הנחיות לנוהל פיקדון לעובדים זרים מסתננים

רו"ח רבקה הנאו

02 במאי 2019

ביום 25.4.2017 פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה (להלן: "הרשות") נוהל פיקדון לעובדים זרים שהינם מסתננים. בהתאם לנוהל הנ"ל, חלה חובה על המעסיק לנכות ולהפריש משכרו של עובד זר מסתנן 36% לפיקדון ייעודי המתנהל ע"י הרשות.

מתוך השיעור הנ"ל 20% ינוכו משכר העובד ו- 16% יופרשו על חשבון המעביד.

בכל חודש ידווחו וישולמו ההפרשות דרך אתר רשות האוכלוסין וההגירה.

כאשר העובד הזר (המסתנן), יצא לצמיתות מגבולות הארץ הוא יקבל את הפיקדון שהופקד עבורו.

 

עובדי שמירה וניקיון, המועסקים ע"י קבלני שירות, מקבלים את שכרם בהתאם לצו ההרחבה החל עליהם.

בהתאם לצווי ההרחבה בענף השמירה והניקיון, שיעור ההפרשות ע"י המעסיק עבור עובדים אלו הינו גבוה מ- 16% (7.5% לגמל, 8.33% לפיצויים, 7.5% לקרן השתלמות, 5% בגין החזר נסיעות).

 

נשאלת השאלה: כיצד ולאיזה חשבון על המעסיק להפריש את ההפרשות העולות על 16% בהתאם לנוהל?

מבדיקות שכר שערך משרדנו על קבלני שירות עולה, כי בד"כ הקבלנים מטפלים בהפרשות העודפות באחת הדרכים הבאות:

  1. חלק מקבלני השירות משלמים את יתרת ההפרשות בתלוש השכר.

  2. ישנם קבלנים המפקידים את היתרה בחשבון צדדי מיוחד או בנאמנות.

  3. ישנם קבלנים המפרישים 16% בהתאם לנוהל בלבד, (כלומר: העובד אינו מקבל את מלוא הזכויות המגיעות לו).

 

מהי השיטה הנכונה להפקדת מלוא ההפרשות הסוציאליות לעובד המסתנן?

פנינו לרשות האוכלוסין וההגירה וקיבלנו מענה כי ניתן להפריש את מלוא ההפרשות הנדרשות בהתאם לצו ההרחבה דרך האתר, אנו מנחים כי יש לנהוג כך.

 

אופן דיווח ותשלום יתרת ההפרשות העודפות -

בעת הדיווח באתר הרשות נפתח חלון (ראה צילום מסך להלן), יש להזין את פרטי העובד ופירוט שכרו (כרגיל), ולהשלים ב"פרטי שכר" בתא "פיקדון חלק מעסיק – השלמה" את סכום ההפרשות העודפות (העולות על 16%). באופן כזה מלוא הפרשות המעסיק מופקדות בהתאם לנוהל ונשמרות לעובד לעת עזיבתו את הארץ לצמיתות.

1.jpg