עדכונים

הסכם נהגים במועצות אזוריות:

ביום 10 באפריל 2019 נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז שלטון מקומי, שלש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות שקבע בין היתר מתן תוספת ענפית בשיעור של 10% מהשכר המשולב לנהגי אוטובוסים ובעלי תפקידים כמפורט בסעיף 4 להסכם הקיבוצי מיום  09 בינואר 2013. מתן התוספת בתחולה רטרואקטיבית מחודש ינואר 2019.

להלן פירוט בעלי התפקידים הזכאים למתן התוספת:

  • מנהל מחלקת תחבורה

  • נהג (עובד מפעיל אוטובוס בעל רישיון נהיגה המשובץ לעבודתו כנהג)

  • סדרן (אחראי על סידור עבודה לנהגים, בעל רישיון נהיגה באוטובוס)

  • קצין בטיחות (כהגדרתו בסעיף 579 לתקנות התעבורה התשכ"א -1961) 

בנוסף, נקבע בהסכם בהקשר לנהגי אוטובוסים:

  • קידום מדרגה 7 לדרגה 8 יהיה כעבור שנה אחת בלבד ולא לאחר שנתיים.

  • מתן מענק חד פעמי בסך של 2,000 ש"ח לעובדים המפורטים לעיל שהועסקו בתקופה שבין 01.01.2018 ועד 31.05.2018. המענק ינתן במשכורת חודש מרץ 2018 ולא יאוחר ממשכורת חודש אפריל 2019.

צור קשר

דרך‭ ‬אגודת‭ ‬ספורט‭ ‬הפועל ‭ ‬1הגן‭ ‬הטכנולוגי‭ ‬מלחה‭ ‬בנין‭ ‬1‭ ‬ירושלים

טלפון. ‬02-9999950 | ‬פקס. ‭| ‬02-9999905 מייל. office@shahak-ltd.co.il .אתר | www.shahak-ltd.co.il

© 2018. Proudly designed by www.artilerya.com

2018 © האתר עוצב ונבנה ע"י סטודיו ארטילריה - עיצוב וקריאייטיב