ליווי ביקורת שכר של משרד החינוך

חברת שחק המומחים לשכר מלווה עמותות בביקורת שכר הנערכת על ידי משרד החינוך בהתאם לנוהל ביקורת שכר.

בכלל זה, החברה עורכת סימולציות שכר ל-4 השנים המבוקרות עבור כלל עובדי העמותה, בודקת את ההפרשות הסוציאליות לכלל המורים והאם יש הפרשים בגינם, עורכת את הדוחות הנדרשים למשרד החינוך בהתאם לפורמט הנדרש ובודקת את תקינות כלל המסמכים והגשתם למשרד החינוך במועד הקבוע.

 

ככל שקיבלתם פנייה ממשרד החינוך לביקורת שכר בעמותה, חברת שחק המומחים לשכר תוכל ללוות אתכם במקצועיות וביסודיות.