עדכונים

היתר כללי להעסקה בשעות נוספות

15 באוקטובר 2020

 1. ביום 4.10.2020 פורסמה הוראת שעה המתקנת את ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות.

 2. תחולת ההיתר מ-4.10.2020 ועד 31.10.2020.

 3. מטרת הוראת השעה היא לסייע למעסיקים להתגבר על מהשינויים במצבת כוח האדם במקומות העבודה, הנובעים מהסגר שהמדינה נמצאת בו ומעובדים הנדרשים לשהות בבידוד.

 4. ניתן להעסיק עובד 25 שעות נוספות בשבוע, בתנאי שסך השעות הנוספות החודשיות לא יעלה על 90 שעות .

 5. אין להעסיק עובד מעל 67 שעות בשבוע.

 6. עד 8 פעמים בחודש ניתן להעסיק עובדים עד 14 שעות עבודה ביום, ולתת, בנוסף להפסקות הרגילות של העובד, רבע שעה הפסקה לפחות, בין השעה ה - 12 לשעה ה- 14 ביום העבודה.

 7. מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים יהיה רשאי להעסיק את העובדים שלו במסגרת השעות המפורטת לעיל, רק במידה שהוא מקיים את אחד מהתנאים הבאים:

  1. ביום שבו המעסיק החל להעסיק עובדים על פי ההיתר, לפחות 20% ממצבת עובדיו נעדרו ממקום העבודה, בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ולא ניתן לבצע את העבודה על ידי העובדים הקיימים בתפוקה זהה, מבלי לבצע שעות נוספות לפי ההיתר .

  2. במקום עבודה שעובדים בו משמרות או בקפסולות - נעדרו לפחות 20% מהעובדים באותה משמרת או קפסולה, בנסיבות שאינן תלויות במעסיק, ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על ידי עובדי אותה משמרת או קפסולה.

 8. ההיתר לא יחול על מעסיקים בענף התחבורה הציבורית, על מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענף ההובלה, ההיסעים וצו ההרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

 

נשמח לעמוד לרשותכם ולענות על שאלותיכם,
 

מנכ"ל החברה וצוות שחק – המומחים לשכר בע"מ.