חשבות שכר - חדש

לאחר‭ ‬קבלת‭ ‬מספר‭ ‬לא‭ ‬מבוטל‭ ‬של‭ ‬פניות‭ ‬מגופים‭ ‬שונים‭, ‬להכנסת‭ ‬שירות‭ ‬נוסף‭ ‬לחברת‭ ‬שחק‭, ‬הכולל‭   ‬הכנת‭ ‬משכורת‭ ‬לעובדים‭, ‬החלטנו‭ ‬לפתוח‭ ‬מחלקת‭ ‬חשבות‭ ‬שכר‭ ‬ולערוך‭ ‬חישובי‭ ‬משכורת‭ ‬ללקוחות‭ ‬פרטיים‭ ‬‮–‬‭ ‬עסקים‭ ‬וחברות‭, ‬מתוקצבים‭ ‬ונתמכים‭, ‬ובכלל‭ ‬זה‭ ‬‮–‬‭ ‬עובדי‭ ‬הוראה‭, ‬סייעות‭, ‬מועצות‭ ‬דתיות‭ ‬ודירוגים‭ ‬נוספים‭ ‬שונים‭.‬