הסדרת‭ ‬תאגידי‭ ‬מים‭ ‬

חברת‭ ‬שחק‭ ‬המומחים‭ ‬לשכר‭ ‬עורכת‭ ‬הסדרה‭ ‬לתאגידי‭ ‬מים‭ ‬בתחום‭ ‬השכר‭. ‬השירות‭ ‬כולל‭ ‬עריכת‭ ‬דוח‭ ‬הסדרת‭ ‬שכר‭ ‬לעובדי‭ ‬התאגיד‭ ‬(בכירים‭ ‬ושאינם‭ ‬בכירים‭ ‬המקבלים‭ ‬שכר‭ ‬בהקבלה‭ ‬לרשות‭ ‬המקומית)‭ ‬בהתאם‭ ‬לחוזר‭ ‬השכר‭ ‬מיום‭ ‬07‭ ‬באפריל‭ ‬,2009‭ ‬חוזרי‭ ‬הממונה‭ ‬על‭ ‬תאגידי‭ ‬המים‭ ‬ובהתאם‭ ‬להוראות‭ ‬הממונה‭ ‬על‭ ‬השכר‭ ‬במשרד‭ ‬האוצר‭.‬

בחודש 7/2019 הוציא הממונה על השכר בשיתוף הממונה על תאגידי המים חוזר שכר חדש. החוזר מסדיר באופן רחב ומקיף את תנאי השכר לעובדים קיימים וחדשים המועסקים בתאגידי מים וביוב, לרבות סוגיות בתחום השכר אשר לא הייתה להן התייחסות בחוזרים קודמים, או שהייתה אי בהירות לגביהן.

החברה מבצעת הסדרות חדשות ומעדכנת הסדרות קיימות לאור הוצאת החוזר החדש.

הדוח‭ ‬כולל‭ ‬‮–‬‭ ‬הכנת‭ ‬מבנה‭ ‬ארגוני‭ ‬לפי‭ ‬רמות‭ ‬השכר‭, ‬קביעת‭ ‬טווח‭ ‬שכר‭ ‬נורמטיבי‭ ‬לעובדי‭ ‬התאגיד‭ ‬לפי‭ ‬מקצועות‭ ‬ותפקידים‭, ‬קביעת‭ ‬אופן‭ ‬הקידום‭ ‬האפשרי‭, ‬ופירוט‭ ‬התנאים‭ ‬הנלווים‭ ‬לשכר‭ ‬לעובדי‭ ‬החברה‭. ‬השירות‭ ‬יכול‭ ‬לכלול‭ ‬ליווי‭ ‬צמוד‭ ‬מול‭ ‬הממונה‭ ‬על‭ ‬תאגידי‭ ‬המים‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬משרד‭ ‬האוצר‭, ‬עד‭ ‬לקבלת‭ ‬אישור‭ ‬סופי‭ ‬לעץ‭ ‬המבנה‭.‬