ליווי הסכמים קיבוציים

חברת‭ ‬שחק‭ ‬המומחים‭ ‬לשכר‭ ‬מלווה‭ ‬גופים‭ ‬רבים‭ ‬בחתימה‭ ‬על‭ ‬הסכם‭ ‬קיבוצי‭ ‬ייחודי‭ ‬וספציפי.

מו"מ להסכם קיבוצי הינו הליך ארוך ומורכב, בו מעורבים גורמים רבים:

נציגות המעסיק, נציגות עובדים, גורמי רגולציה רלוונטיים (משרד הפנים/האוצר), עובדים המועסקים בגוף, ועוד.

מורכבות ההליך, מחייבת תכנון מקדים הכולל קביעת מטרות ותכנון אסטרטגי ארוך טווח, תוך שמירה על האינטרסים של הארגון, מול האינטרסים של כלל הגורמים המעורבים.

נוסף לתכנון האסטרטגי המקדים- נצרכת עריכת תחשיבים לתוספת עלות בעקבות המעבר ליישום הסכם קיבוצי.

במהלך ההליך, נדרשת יכולת תיווך בין הגורמים השונים, שכנוע ברמה גבוהה, ושימוש בכלים העומדים לרשות הארגון, לצורך קידום ההליך ושמירה על מטרות הארגון.

חברת שחק מתמחה במתן ייעוץ להליך מו"מ, באופן מקצועי, שירותי, ולאורך זמן.

בין הגופים שקיבלו ליווי על ידי החברה: חברות עירוניות (מהראשונות שחתמו על הסכם קיבוצי), עמותות עירוניות וכן רשויות מקומיות, החותמות על הסכם קיבוצי ייחודי לקבוצת עובדים.